Muutoksia päiviin / Changes to dates

-

Tammikuun 26 ei ole koulua. Se kerta on siirretty lauantaille 19/1.
January 26 is cancelled and moved to January 19.