Pienet 6-8 v

 • Ryhmät on tarkoitettu noin 6-8 vuotiaille lukemaan opetteleville lapsille.

  Keltaiset = Suomea puhumaan opettelevat
  Vihreät = Suomen puhujat

  Saman kielitason lapset yhdessä: prioriteettinä oppimisen tehokkuus ja vihreiden osalta suomeksi elävän yhteisön rakentaminen, keltaiset osalta vertaisyhteisön rakentaminen. Vihreää yhteisöä viedään syvälle yksikieliseen tilaan suomeksi. Keltaisessa yhteisössä opitaan ja eletään suomalaisuutta hollanti (ja englanti) apukielenä.

  Ryhmän opetus pyritään eriyttämään oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Tavoitteena on ylläpitää ja syventää suomen kielen osaamista sekä tutustua vaihtuvien teemojen mukaan suomalaiseen kulttuuriin, ympäristöön ja luonnontietoon. Opetuksessa huomioidaan kalenterivuoden juhlat ja korostetaan suomalaisia perinteitä.

  Koulunkäynti auttaa lasta suomen kielen aktivoinnissa, sanavaraston laajentamisessa ja ystävyyssuhteiden solmimisessa toisiin suomenkielisiin lapsiin.