Kerho 3-4 v

 • Kerhoryhmä 3-4 vuotiaille lapsille.
   
  Kerhoryhmässä lapsi voi aloittaa ohjatun toiminnan kolmevuotiaana. Ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää, että lapsi ei enää käytä vaippaa sekä osaa ilmoittaa vessahädästä ja pyytää apua.
   
  Ohjaus on pääosin suomeksi, mutta mikäli jotkut lapset tarvitsevat ohjaukseen mukaan myös heidän vanhempaa kieltänsä, niin otetaan se tueksi. Mikäli jollain lapsella on jokin muu vanhempi kieli kuin hollanti tai englanti, niin pyydetään tarpeen mukaan kyseinen vanhempi apuun kääntämisen kanssa.
   
  Ryhmässä käytetään vaihtuvaa teemaa, johon tutustutaan ohjaajan avulla, mutta lapsille annetaan myös mahdollisuus vapaaseen leikkiin. Vapaaehtoiset vanhemmat toimivat kerhon ohjaajan apuna.

  Lapsi tutustuu ryhmässä suomen kieleen ja kulttuuriin satujen, askartelun, musiikin, liikunnan ja muun ohjatun toiminnan kuten vaikkapa leipomisen avulla. Koulu tarjoaa tarvittavat materiaalit askarteluun, leivontaan yms. ja tietenkin myös leikkiin lasten oman mielikuvituksen tueksi. Kielen oppiminen tapahtuu luontaisesti leikin lomassa sekä vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Tarkoituksena on aktivoida lapsen passiivista kielitaitoa aktiivisemmaksi. Vanhemmat saavat myös vinkkejä miten voivat vielä kotona jatkaa saman teeman parissa ja auttaa samalla lasta laajentamaan ja aktivoimaan sanavarastoaan ja puhetaitoaan.