Kerho 5 v

  • Kerhoryhmä 5 vuotiaille lapsille, viskarit.
     
    Vihreät & keltaiset yhdessä.

    Ryhmässä käytetään vaihtuvaa teemaa, johon tutustutaan ohjaajan avulla, mutta lapsille annetaan myös mahdollisuus vapaaseen leikkiin. Vapaaehtoiset vanhemmat toimivat kerhon ohjaajan apuna.

    Lapsi tutustuu ryhmässä suomen kieleen ja kulttuuriin satujen, askartelun, musiikin, liikunnan ja muun ohjatun toiminnan kuten vaikkapa leipomisen avulla. Koulu tarjoaa tarvittavat materiaalit askarteluun, leivontaan yms. ja tietenkin myös leikkiin lasten oman mielikuvituksen tueksi. Kielen oppiminen tapahtuu luontaisesti leikin lomassa sekä vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Tarkoituksena on aktivoida lapsen passiivista kielitaitoa aktiivisemmaksi. Vanhemmat saavat myös vinkkejä miten voivat vielä kotona jatkaa saman teeman parissa ja auttaa samalla lasta laajentamaan ja aktivoimaan sanavarastoaan ja puhetaitoaan.