Koulu 1

  • Sanasiepot-ryhmässä on 7-11 vuotiaita lapsia, joiden opetus eriytetään oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Tavoitteena on ylläpitää ja syventää suomen kielen osaamista sekä tutustua eri teemoin suomalaiseen kulttuuriin, ympäristöön ja luonnontietoon. Opetuksessa huomioidaan kalenterivuoden juhlat ja korostetaan suomalaisia perinteitä.

    Nuorempien lasten kanssa opetellaan suomen kielen aakkosten ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta (mm. lyhyt/pitkä vokaali, kaksoiskonsonantti). Tunneilla myös tavutetaan, luetaan ja kuunnellaan oppilaiden osaamistason mukaisia tekstejä.

    Leikkien, keskusteluiden ja pelien avulla oppilaita kannustetaan käyttämään suomen kieltä sekä solmimaan ystävyyssuhteita toisten suomen kieltä puhuvien kanssa.