Nuoret

  • Nuoret-ryhmä on tarkoitettu 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.

    Keskitytään erilaisiin tyyleihin puhua, teinejä kiinnostavaan sanavarastoon (esim. nykykielen termejä liittyen someen, työelämään yms.), ystävyyssuhteisiin ja siihen, että uskaltaa tehdä kaikenlaisia juttuja suomeksi.

    Koska suomen kielen taidoissa voi olla suuriakin eroja, eriytetään opetus yksilöllisesti oppilaan tason mukaan. Tavoitteena on ylläpitää ja syventää suomen kielen osaamista sekä tutustua eri teemoin suomalaiseen kulttuuriin, ympäristöön ja luonnontietoon. Opetuksessa huomioidaan kalenterivuoden juhlat ja korostetaan suomalaisia perinteitä.

    Nuoret hiovat oikeinkirjoitusta sekä laajentavat sanavarastoaan. Luetaan sekä tehdään oman kielitason mukaisia kielioppitehtäviä.

    Keskusteluiden ja pelien avulla oppilaita kannustetaan käyttämään suomen kieltä sekä solmimaan ystävyyssuhteita toisten suomen kieltä puhuvien kanssa.