Perheryhmä

  • Perheryhmä on pienimpien lasten ja vanhempien yhteinen ryhmä, jota vanhemmat ohjaavat yhteistuumin. Sen tarkoituksena on totutella suomen kieleen leikkien ja jutellen. Kielikylpy tukee lapsen kielenkehitystä ja auttaa solmimaan kontakteja perheiden kesken. Suomi-koulu tarjoaa ryhmälle tarvittavat materiaalit ja tilan. Ryhmä soveltuu aina vauva-iästä noin kolmevuotiaaksi, kunnes lapsi on valmis siirtymään ohjattuun ryhmään.