Ryhmät

  • Suomi-koulu Amsterdam tarjoaa opetusta 3-18-vuotiaille lapsille joilla vähintään toinen vanhemmista on Suomalainen.  Suomi-koulu tekee ryhmäjaot lapsen kehityksen ja kielitaidon mukaan.

    Aikuisille tarjotaan kysynnän ja tarpeen mukaan suomen kielen kursseja, joissa opetuskielenä toimii englanti.

  • Opetussuunnitelma lapsiryhmille

    • Suomi-koulun aiempi opettaja, Kaisa Swarts, on luonut käyttöömme opetussuunnitelman pohjautuen Opetushallituksen julkaisuun “Suomi‐koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015”.