Ryhmät

 • Koronasta johtuen käynnistyy helmikuussa 2021 lasten koulussa poikkeuksellisesti vain kolme etäryhmää; 4–7 -vuotiaiden ryhmä, 7-9 -vuotiaiden ryhmä ja yli 9-vuotiaiden ryhmä.

  Normaalioloissa Suomi-koulu Amsterdam tarjoaa opetusta lapsille useammassa eri ryhmässä. Suomi-koulu tekee ryhmäjaot lapsen kehityksen ja kielitaidon mukaan.
  Aikuisille tarjotaan kysynnän ja tarpeen mukaan suomen kielen kursseja, joissa opetuskielenä toimii englanti.
  Lisätietoja eri ryhmistä ja opetuksesta saat klikkaamalla alla olevista linkeistä.

   

  • Perheryhmä - ei toistaiseksi
   Perheryhmä on pienimpien lasten ja vanhempien yhteinen ryhmä.
  • Kerhoryhmä - ei toistaiseksi
   Kerhoryhmässä lapsi voi aloittaa ohjatun toiminnan kolmevuotiaana.
  • Esikoulu
   Esikoulu-ryhmä on tarkoitettu noin 4-7 -vuotiaille.
  • Koulu 1
   Koulu 1 -ryhmässä on 7-9 -vuotiaita oppilaita, joiden opetus eriytetään oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan.
  • Koulu 2
   Koulu 2 -ryhmä on tarkoitettu 9-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.
  • Finnish for foreigners
 • Opetussuunnitelma lapsiryhmille

  • Suomi-koulun aiempi opettaja, Kaisa Swarts, on luonut käyttöömme opetussuunnitelman pohjautuen Opetushallituksen julkaisuun “Suomi‐koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015”.