Ryhmät

  • Suomi-koulu Amsterdam tarjoaa opetusta lapsille useassa eri ryhmässä. Suomi-koulu tekee ryhmäjaot lapsen kehityksen ja kielitaidon mukaan. Aikuisille tarjotaan kysynnän ja tarpeen mukaan suomen kielen kursseja, joissa opetuskielenä toimii englanti. Lisätietoja eri ryhmistä ja opetuksesta saat klikkaamalla alla olevista linkeistä.

    Suomi-koulu tekee 2018/19 ryhmäjaot ilmoittautuneiden iän ja kielitaidon mukaan.

  • Opetussuunnitelma lapsiryhmille

    • Suomi-koulun aiempi opettaja, Kaisa Swarts, on luonut käyttöömme opetussuunnitelman pohjautuen Opetushallituksen julkaisuun “Suomi‐koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015”.