Ryhmät

 • Suomi-koulu Amsterdam tarjoaa opetusta 3-18-vuotiaille lapsille joilla vähintään toinen vanhemmista on Suomalainen.  Suomi-koulu tekee ryhmäjaot lapsen iän ja kielitaidon mukaan.

  Suomen kielen arviointilomakkeen puhetaso
  Tasot 1-3 = Keltaiset = Suomea puhumaan opettelevat
  Tasot 4-6 = Vihreät = Suomen puhujat

  Aikuisille tarjotaan kysynnän ja tarpeen mukaan suomen kielen kursseja, joissa opetuskielenä toimii englanti.

 • Opetussuunnitelma lapsiryhmille

  • Suomi-koulun aiempi opettaja, Kaisa Swarts, on luonut käyttöömme opetussuunnitelman pohjautuen Opetushallituksen julkaisuun “Suomi‐koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015”.